Idézetek~ Angolul

 

Itt találsz idézeteket ~angolul,  kategóriákba szedve. :)

 
Szerelemről:
 
~Every moment I spend with you make me wish time would stop. ~
"Minden pillanatban, amit veled töltök, azt kívánom: bárcsak megállna az idő. "
 
 
~Don't ever leave the one you love, for the one you like! Because the one you like will leave you for the one he loves…~
"Soha ne hagyj el valakit, akit szeretsz, egy olyan miatt, aki tetszik, mert aki tetszik, majd elhagy valakiért, akibe szerelmes…"
 
 
~Feelings change, but memories don't!~
"Az érzések változnak, de az emlékek örökké megmaradnak!ˇ"
 
 
~Falling in love is the thing you can't hurry. It's gonna happen when it's supposed to happen..~
"A szerelmet nem lehet siettetni, akkor jön amikor eljön az ideje.."
 
 
~Love, like a river, will cut a new path whenever it meets an obstacle."
"A szerelem, akárcsak a folyó, képes új utat törni, amikor egy akadályba ütközik. "
 
 
~Everybody's got somebody that they sing about, cry about, laugh about. It's true! For me it's you .~
" Minden ember számára van egy olyan személy, aki miatt énekel, miatta sír vagy nevet.. Ez igaz. Nekem ez az ember te vagy."
 
 
~Sometimes we just can see clear only after our eyes washed away with tears.~
"Néha csak akkor látunk tisztán, mikor a szemünket már elmosták a könnyek"
 
 
~I didn't come here to tell you that I can't live without you. Actually, I can. I just don't want to..~
"Nem azért jöttem, hogy azt mondjam neked, nem tudok nélküled élni. Mert tudok. Csak nem akarok."
 
 
~Love is like water: you can fall into it, you can drown in it… but you can't live without it.~
"A szerelem olyan, mint a víz. Beleeshetsz, akár bele is fulladhatsz… mégsem tudsz élni nélküle!"
 
 
~The biggest challenge in life is to find someone who knows all of your flaws and mistakes - and yet sees the best in you.~
"Az életben a legnagyobb kihívás találni valakit, aki ismeri az összes tévedésed és hibád, de mégis a legjobbat látja benned."
 
 
 
~Well, isn't it ironic? We ignore who adores us, adore who ignores us; love who hurts us and hurt who loves us..~
"Nos, nem irónikus ez? Semmibe vesszük azt, aki rajong értünk, de rajongunk azért, aki tudomást sem vesz rólunk; azt szeretjük, aki bánt minket, és azt bántjuk aki szeret.."
 
 
 
~Tell her that you love her! You've got nothing to lose but you'll always regret it if you don't…~
"Mondd meg neki, hogy szereted, hiszen nincs mit veszítened, de mindig bánni fogod, ha nem teszed meg…"
 
 
~Time cannot destroy what true love builds.~
"Amit a szerelem felépített, az idő nem rombolhatja le. "
 
 
~Love is only a chapter in a guy's life but to a girl, it's the whole book!~
"A szerelem csak egy fejezet a fiú életében, de a lány számára ez az egész könyv!"
 
 
~It's amazing how much pain you have caused me.
What's even more amazing is that i still love you anyway ..~
"Hihetetlen, hogy mennyi fájdalmat okoztál már nekem, de az még inkább hihetetlen, hogy még így is szeretlek téged.."
 
 
~ I don't  have to try to be happy when i'm whit you... it just happens ~
"Amikor veled vagyok nem kell azon fáradoznom ,hogy boldog legyek ...mert az vagyok"
 
 
~Pain is, when you know, what you shouldn't feel, and you still can't do anything against it!~
"Fájdalom az, amikor tudod, hogy mit nem szabadna érezned, és mégsem tudsz ellene semmit sem tenni..."
 
 
~Life isn't measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away.~
"Életünket nem a lélegzetvételeink száma határozza meg, hanem azok a pillanatok, amikor eláll a lélegzetünk."
 
 
~Have you ever found someone you just knew you were meant for?~
"Találtál valaha valakit, akiről rögtön tudtad, hogy téged neki szántak?""
 
 
~Being happy doesn't mean everything is totally perfect"~
"Boldognak lenni nem azt jelenti hogy minden tökéletes.."
 
Barátságról:
 
~A best friend is the one who can look at u with the biggest smile on your face and still knows something's wrong.~
„A legjobb barát az egyetlen, aki a legnagyobb mosolyodat látja az arcodon és tudja, hogy valami baj van.”
 
 
~Side by side or miles apart, good friends always close to heart.~
"Egymás mellett vagy messze innen, a jó barátok mindig közel vannak a szívünkhöz."
 
 
~Fate chooses your relations, you choose your friends~
"A sors választja a rokonaidat,de a barátaidat te választod."
       
 
~Friend: a person who can turn a horrible day into an absolutely perfect one.~
"Barát az, aki egy rettenetes napból is tökéleteset tud varázsolni."
 
 
~True friendship means having one soul in two bodies.~
"Az igaz barátság azt jeletni hogy 1 lélek él 2 testben."
 
 
~We remember all the times we had together, and as our lives change, come whatever, we will still be friends forever.~
"Visszaemlékszünk azokra az időkre, amit együtt töltöttünk, és változhat az életünk, jöhet bármi, mi mindig barátok maradunk, örökké."
 
 
~Friendship is not for to get something,rather have the chance to give.~
"A barátság nem azért van, hogy valamit kapjunk, hanem hogy lehetőségünk legyen adni."
 
 
~Best friends are the ones who knows all about you and still love you~
"Azok a legjobb barátaid, akik mindent tudnak rólad, és mégis szeretnek."
 
 
~A friend isn't who you've known the longest, it's about who came and never left~
"Nem az a barát, akit a legrégebb óta ismersz, hanem az, aki megjelent, és sosem hagy el."
 
 
~I used to be normal until i met those idiots I call my Friends.~
"Normális voltam egészen addig, míg nem találkoztam ezekkel az idiótákkal,
akiket a barátaimnak hívok!"
 
 
~Your friends close, but your enemies closer!~
"Tartsd közel a barátaidat, de az ellenségeid még közelebb."
 
 
~Arms are for hugging, boys are for kissing, best friends are for when a boy is kissing someone else & you need a hug.~
"A karjainkkal ölelünk, a srácokat megcsókoljuk, de a jó barátok azért vannak, hogy mikor a srác mást csókol, legyen aki megöleljen "
 
 
~A friend in need is a friend indeed.~
"Szükségben derül ki hogy ki az igaz barát."
 
 
~Don't walk in front of me, I won't follow you.
Don't walk behind me, I won't lead.
Walk beside me, and just be my friend!~
" Ne sétálj előttem, hisz nem foglak követni téged.
Ne sétálj mögöttem, én nem foglak vezetni.
Csak sétálj mellettem és légy a barátom! "
 
 
~Friends are like credit cards,we need them forever...~
"A barátok olyanok, mint a hitelkártyák - mindig szükségünk van rájuk."
 
 
~Friendship is the most beautiful gift above all life's treasures…~
"A barátság a legszebb ajándék az élet összes kincse felett ..."
 
 
~Be yourself, your friends don't want anyone else!~
"Legyél önmagad, a barátaidnak nem kell más!"
 
 
~A good friend will come bail out of the jail... a true friend will be sitting next to you.~
"A jó barát garantálja, hogy kihoz a börtönből, de az igaz barát ott fog ülni melletted."